Dajcie się zasoffować!

Na rozgrzanie

Chłód już na dobre zagościł na naszych podwórzach i ulicach.